Onze Vader

ONZE VADER

Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben

en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven,

en stel ons niet op de proef maar verlos ons van de duivel.

(Matteüs 6:9-13 GNB)

Foto van Bart De Wolf Bart De Wolf
Mechelen
België
bart4jesus@gmail.com
GSM : 0032-465-974-219
Ik heb ONWANKELBAAR vertrouwen in u, Heer. (Psalmen 26:1)
Copyright © 2005-2024 Ontwerp door Bart De Wolf. Alle rechten voorbehouden.